Home Fontanny interaktywne Wasseraufbereitungsanlagen Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen

FLOTATORY HYBRYDOWE

Flotatory hybrydowe umożliwiają odzysk wody ze ścieków przemysłowych zawierających duże początkowe stężenia zawiesin oraz olejów. Zastosowana technologia połączonych procesów flotacji i filtracji pozwala również usunąć bakterie, metale ciężkie, węglowodory oraz mętność.

Flotatory hybrydowe umożliwiają odzysk wody ze ścieków przemysłowych zawierających duże początkowe stężenia zawiesin oraz olejów. Zastosowana technologia połączonych procesów flotacji i filtracji pozwala również usunąć bakterie, metale ciężkie, węglowodory oraz mętność.

Zwrot kosztów inwestycyjnych instalacji flotacji hybrydowej zależny jest od ilości oczyszczanych ścieków oraz kosztów ich utylizacji. Jednak w wielu przypadkach np. dla przemysłu obróbki metali wynosi już jedynie 1,5 roku.

 

Zalety
  • układ może przyjmować duże ładunki zanieczyszczeń (oleje 30 000 mg/l;  zawiesiny ogólne  5 000mg/l)efektywność oczyszczania: oleje < 5 mg/l, zawiesiny ogólne < 1 mg/l
  • wysoki stopień odzysku wody: 90 - 95 %
  • Możliwość pracy z medium (ściekami) o wysokiej temperaturze, do 50ºCpH w zakresie 2 - 13
Zastosowanie

Technologia jest w szczególności dedykowana dla przemysłu:

  • Obróbki metali
  • Rafinerii
  • Przemysłu petrochemicznego
  • Przetwórstwa stali
  • Spożywczego
  • Papierniczego