Systemy ultrafiltracji

Poly UF

Sieci wodociągowe, mimo wykonania ich z najlepszych materiałów nie są w stanie zapewnić w naszych domach wysokiej jakości wody o doskonałych parametrach organoleptycznych jak barwa, smak oraz zagwarantować jej czystości bakteriologicznej. Ponadto zawsze może zdarzyć się coś, co wpłynie na choćby chwilowe pogorszenie jej jakości . Jeśli nawet z ujęcia wypływa krystalicznie czysta, to przebywając w rurociągach nabiera woni osadów w nich nagromadzonych oraz materiału, z którego są one wykonane.
Centralny system uzdatniania Poly UF™ cały czas dostarcza wysokiej jakości wodę pitną fizycznie usuwając patogeny, pyły i zanieczyszczenia z praktycznie każdego źródła wody. System Poly-UF jest bezobsługowy,
wydajny i łatwy w konserwacji Zapewnia otrzymanie wody o wysokich parametrach

Zalety systemu

  • Efektywnie blokuje i usuwa bakterie, wirusy i cysty ze źródeł wody
  • Znacznie zmniejsza zawartość koloidów , związków organicznych oraz mętność
  • Wykorzystuje technologię membranową, wybraną przez duże zakłady uzdatniania wody
  • Efektywnie przerabia wodę gruntową, powierzchniową lub ze zbiorników w punkcie poboru
  • Prosta obsługa i instalacja skutkuje niskim kosztem, efektywnością i łatwością konserwacji
  • Zautomatyzowany, wydajny cykl samoczyszczący spłukuje zanieczyszczenia do kanalizacji