Jak zapewnić optymalne płukanie odżelaziacza?

Złoża odżelaźniające stosowane w stacjach uzdatniania wody są dosyć ciężkie , z tej przyczyny wymagają odpowiedniej intensywności płukania. Mając na uwadze fakt, iż w większości stacji uzdatniania wody utlenianie związków żelaza czy manganu zachodzi w hydroforze za pomocą powietrza zasysanego przez inżektor napowietrzający, instalowany pomiędzy pompą, a hydroforem, dobór pompy zapewniającej odpowiednią intensywność płukania filtra, staje się problemem dla wielu instalatorów. Zastosowanie odżelaziacza wymusza konieczność doboru pompy zgodnie z wymaganiami danego filtra skorygowaną o ok 20-30% strat jakie powstają na inżektorze napowietrzającym.