Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Odzyskiwanie wody szarej

Odzyskiwanie wody szarej

Wykorzystanie wody szarej wiąże się z koniecznością rozdzielenia instalacji ściekowej na dwa niezależne ciągi: pierwszy wody szarej z umywalek, wanien, natrysków i pralek, oraz drugi ścieków ze zlewozmywaków, zmywarek i toalet. Konieczne jest również rozdzielenie instalacji zasilających wymienione urządzenia w wodę.

Zanieczyszczenia wody szarej to głównie środki piorące, mydła oraz zawiesina mechaniczna. Ładunek zanieczyszczeń jest stosunkowo niewielki a ścieki w większości przypadków nie stwarzają zagrożenia mikrobiologicznego

Watersystem dysponuje zespołem urządzeń pozwalających na oczyszczenie wody szarej. Do oczyszczania wody zastosowano metodę biologiczną z wykorzystaniem reaktora membranowego. Dopływająca do urządzenia woda jest napowietrzana sprężonym powietrzem w pierwszym zbiorniku. Substancje organiczne zawarte w ściekach oraz doprowadzony tlen powodują rozwój specyficznej biocenozy nazywanej osadem czynnym przetwarzającej zanieczyszczenia na proste związki chemiczne.

Napowietrzone ścieki wraz z osadem czynnym przepływają następnie do drugiej komory wyposażone w pakiet ultrafiltracyjnych membran płaskich które oddzielają zawiesinę od oczyszczonej wody. Zainstalowana pompa tworzy podciśnienie po wewnętrznej stronie membran wymuszając przepływ wody. Zawiesina po zewnętrznej stronie membran ulega zagęszczeniu i pompą jest recyrkulowany do pierwszej komory urządzenia. Aby wyeliminować blokowanie się powierzchni membran zawiesiną prowadzące do spadku wydajności procesu membrany okresowo płukane są oczyszczoną wodą doprowadzoną pod ciśnieniem na wewnętrzną stronę membran. Ponieważ kosztem zanieczyszczeń następuje przyrost biomasy część jej jako osad nadmierny kierowana jest do kanalizacji.

Oczyszczona woda gromadzona jest w trzecim zbiorniku urządzenia skąd przetłaczana jest pompą do zasilanych punktów odbioru.

Urządzenia cechuje duża skuteczność oczyszczania ścieków ze związków organicznych mierzonych wskaźnikami tlenowymi, usuwanie związków azotu, zawiesiny oraz eliminacja z wody zanieczyszczających ją mikroorganizmów: bakterii i wirusów.

System odzysku wody szarej GWS 5000

System odzysku wody szarej GWS 5000
Oferowana technologia przez Watersystem wykorzystuje membrany ultrafiltracyjne zapewniając całkowitą separację zanieczyszczeń. Dzięki temu
Sprawdź produkt

System odzysku wody szarej GWS 7500

System odzysku wody szarej GWS 7500
Oferowana technologia przez Watersystem wykorzystuje membrany ultrafiltracyjne zapewniając całkowitą separację zanieczyszczeń. Dzięki temu
Sprawdź produkt

System odzysku wody szarej GWS 10000

System odzysku wody szarej GWS 10000
Oferowana technologia przez Watersystem wykorzystuje membrany ultrafiltracyjne zapewniając całkowitą separację zanieczyszczeń. Dzięki temu
Sprawdź produkt