Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Woda procesowa

Woda procesowa

Watersystem jest dostawcą technologii i urządzeń przeznaczonych do uzdatniania wody na potrzeby przemysłowe. Jakość wody wykorzystywanej w instalacjach przemysłowych jest zwykle uwarunkowany przez jej przeznaczenie określone przez normy branżowe. W wielu zakładach przemysłowych mogą być używane wody o zróżnicowanej jakości inne dla celów produkcyjnych, energetycznych czy procesów pomocniczych w związku z czym instalacje uzdatniania wody mogą być proste lub bardzo złożone. W wielu przypadkach ścieki z jednego procesu mogą być po oczyszczeniu źródłem dla innych mniej wymagających procesów.

Skład wody w poszczególnych gałęziach produkcyjnych może się znacznie różnić składem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym wody np:

  • Przemysł spożywczy i przetwórstwa żywności wymaga zwykle wody o jakości wody pitnej jednak dla niektórych zastosowań wody o podwyższonej jakości pozbawionej utleniaczy, związków zapachowych czy związków azotowych,
  • Przemysł włókienniczy wykorzystuje wodę pozbawiona barwy, związków żelaza i manganu, zmiękczoną dla celów prania i barwienia tkanin,
  • Przemysł celulozowo – papierniczy w zależności od profilu produkcji wymaga wody o niewielkiej barwie i utlenialności, miękkiej odżelazionej , pozbawionej manganu
  • Przemysł maszynowy głównie galwanotechnika wymaga wody demineralizowanej o niskim przewodnictwie,