Formularz doboru systemu zagospodarowania wody deszczowej

1. Lokalizacja geograficzna obiektu

2. Efektywna powierzchnia dachu - powierzchnia rzutu poziomego dachu, z którego zbierana będzie woda:

3. Obiekt

4. Pokrycie dachu

5. Grunt i zbiornik

6. Inne wymagania / dodatkowe informacje

-
* - pola wymagane