Woda chłodnicza

Nieodpowiednie przygotowanie wody, jako czynnika chłodniczego, w krótszym, bądź dłuższym czasie staje się przyczyną, występowania w układzie chłodzenia szeregu niepożądanych zjawisk. Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji,

 

Instalacje wież chłodniczych są instalacjami wymagającymi dużej sprawności wymiany ciepła. Jednakże utrzymanie tych obiektów w pełni sprawnych i zabezpieczonych przed awariami wymaga stosunkowo dużych nakładów finansowych na środki zabezpieczające przed powstawaniem kamienia osadowego. Kamień osadowy obniża swobodny przepływ ciepła o około 3-4% na 1mm grubości warstwy osadu. Z kolei osad biologiczny obniża transfer ciepła o około 20% na 1mm grubości osadu.

Watersystem sp. z o.o. oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie uzdatniania wody dla wiez chłodniczych.

Instalacje chłodnicze