Woda do zasilania nawilżaczy parowych

Jakość wody , jaką zasilany jest nawilżacz ma znaczny wpływ na częstotliwość serwisowania urządzenia, jakość mgły wodnej i efektywność działania. Nawilżanie jest procesem przetwarzania wody w parę, nie jest więc zaskoczeniem że jakość wody ma wpływ na na proces nawilżania.

Do zasilania nawilżaczy stosowane mogą być następujące wody:

 • woda wodociągowa
 • woda zmiękczona (twardość wody zredukowana w procesie wymiany jonowej)
 • woda o wysokiej czystości (dejonizowana i/ lub poddana procesowi odwróconej osmozy)
 • woda kotłowa (zazwyczaj wzbogacona o substancje zapobiegające korozji)

Skuteczne metody filtracji opierają się na następujących procesach filtracji:

 • filtracja mechaniczna
 • filtracja na węglu katywnym
 • zmiekczaniu wody
 • proces odwróconej osmozy

Rozpuszczone minerały, znajdujące się w wodzie wodociągowej to najczęściej magnez i wapń, odpowiadające za powstawanie kamienia na powierzchniach nawilżaczy .Dostarczenie do nawilżacza wody zmiękczonej znacząco zmniejsza częstotliwość jego czyszczenia.

Zmiękczanie wody jest procesem wymiany jonowej, gdzie słabo rozpuszczalne jony magnezu i wapnia są zastępowane dobrze rozpuszczalnymi jonami sodowymi. Zmiękczanie wody może znacząco zwiększyć wydajność nawilżacza, częstotliwość zabiegów serwisowych i efektywność. Nawilżacze zasilane wodą zmiękczoną nierzadko pracują w sposób ciągły przez wiele sezonów, nie wymagając żadnych zabiegów.

 

Watersystem oferuje szereg urządzeń przewidzianych do zastosowania w w/w układach

 • filtry mechaniczne wstepne
 • zmiękczacze wody
 • systemy odwróconej osmozy
 • systemy ultrafiltracji wody