Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Cięcie wodą

Cięcie wodą

Woda jest materiałem, który nie kojarzy się z twardością i zdolnością do cięcia, jednakże użyta pod wysokim ciśnieniem jest w stanie przebić każdy materiał. Proces cięcia hydroabrazywnego polega na erozji materiału pod wpływem strumienia wody o bardzo wysokim ciśnieniu. Do materiałów miękkich, takich jak guma, tektura itp. stosowana jest czysta woda, natomiast przy twardszych materiałach, w celu zwiększenia prędkości cięcia, stosuje się dodatkowo ścierniwo – garnet o ściśle określonej gramaturze i jakości krawędzi.


Każdy producent ma szczególne wymagania dotyczące jakości wody. Woda dostarczana do wzmacniacza jest decydująca dla strumienia wody tnącej ze względu na swój bezpośredni wpływ na żywotność elementów wyposażenia, takich jak zawory zwrotne, uszczelki i kryzy. Wysokie stężenie rozpuszczonych substancji stałych (TDS) powoduje przyspieszone zużycie wszelkich elementów, które wchodzą w kontakt z wodą o wysokim ciśnieniu z powodu zwiększenia ścierności wody spowodowanej przez TDS.
Jako wymagana część ,planowania instalacji, powinna być przeprowadzona analiza jakości wody . Minimum informacji uzyskanych za pomocą tego badania powinno zawierać takie dane jak : ph wody, twardość ogólna, żelazo, mangan, przewodnosć oraz krzemionka.
.
Woda, dostarczana do maszyny do cięcia , powinna nie zawierać twardości oraz należy zredukować jej przewodność i zapewnić optymalne ph. Zmiękczanie wody jest procesem wymiany jonowej, która usuwa minerały tworzące kamień, takie jak wapń. Redukcja TDS ( przewodności) może być wykonana za pomocą demineralizacji metodą jonową (DI) lub odwróconej osmozy(RO). Ogólnie rzecz biorąc, DI lub RO zapewniają lepszą żywotność elementów niż zmiękczanie wody, natomiast system RO jest droższy w zakupie i tańszy w eksploatacji.
Nalęzy pamiętać o odpowiednim ph wody, gdyz zbyt agresywna woda oczyszczona moze spowodować uszkodzenie elementów pompy.

Oprócz uzdatniania opisanego powyżej, woda musi być filtrowana w celu usunięcia zawiesin. Różni producenci dostarczają do tego celu filtry końcowe różnej wielkości, zwykle w dół do wartości nominalnej 0,45um

Watersystem oferuje pojedyńcze urządzenia oraz gotowe zestawy urządzeń o róznych wydajnosciach, spełniajacych wymagania jakosci wody stawiane przez takich producentów maszyn do cięcia jak Bystronic, Eckert, WaterJet, TechJet, Flow

Watersystem oferuje i zapewnia stacje uzdatniania wody dla :

  • urządzeń do cięcia wodą TechJet
  • urządzenia do cięcia wodą Bystronic
  • urządzenia/maszyny do cięcia wodą WaterJet


- #cięcie strumieniem wody#maszyny do cięcia wodą#woda do maszyn do cięcia#techjest#bystronic#WaterJet