Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Odwrócona osmoza

Jednostki odwróconej osmozy przeznaczone są do demineralizacji wody z wykorzystaniem techniki membranowej. W odróżnieniu do technik jonitowych uzdatniania wody proces prowadzony jest bez użycia środków chemicznych. Systemy odwróconej osmozy usuwają z wody jony, bakterie, wirusy, patogeny. Ścieki z urządzeń RO bez problemów odprowadzane są do kanalizacji, nie zachodzi konieczność ich neutralizacji jak przy stacjach demineralizacji wody z użyciem środków chemicznych. Usuwają większość substancji organicznych i zatrzymują 98-99% soli obecnych w wodzie. Przeznaczone są do zastosowania w wielu aplikacjach wymagających niskiego stężenia rozpuszczonych soli, m.in. w myjniach samochodowych, kotłowniach, szpitalach, laboratoriach, gastronomii, przy produkcji kosmetyków oraz leków czy instalacjach do nawilżania

Na czym polega odwrócona osmoza ?

Zjawisko odwróconej osmozy jest, jak sama nazwa wskazuje, przeciwieństwem naturalnego procesu, który polega na dyfuzji rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną, rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu. Proces ten prowadzi do wyrównania stężeń zmieszanych ze sobą różnych roztworów. Odwrócony proces polega na wymuszonej dyfuzji rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną, która rozdziela dwa różne roztwory. Jego wynikiem jest zwiększenie różnicy stężeń, jaka dzieli obie substancje

Proponowane przez nas urządzenia odwróconej osmozy przemysłowej to rozwiązania kompaktowe, które nie zajmują wiele miejsca, dzięki czemu mogą być wykorzystane w niemal każdej instalacji. Są wydajne i mogą pracować bezustannie, zapewniając ciągłą produkcję wody demineralizowanej bez konieczności użycia środków chemicznych. Wymagają minimalnej obsługi, przy czym diagnostyka ich pracy jest bardzo prosta ze względu na bogate wyposażenie systemów.