Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Flotacja

Flotacja

Metoda rozdziału rozdrobnionych ciał stałych, wykorzystująca różnice w zwilżalności składników. Produktem flotacji jest tzw. koncentrat flotacyjny.

Proces ten stosowany jest w procesach technologicznych przy oczyszczaniu wody i ścieków, mających na celu separację frakcji lżejszych od cieczy. Substancje lżejsze od wody (na przykład tłuszcz, drobne zawiesiny) mają tendencje do formowania kożucha na powierzchni wody, gdzie można je łatwo usunąć. Często jednak to naturalne zjawisko jest niewystarczające.

Flotacja DAF (Dissolved Air Flotation) polega na wprowadzeniu do cieczy nano-pęcherzyków powietrza o niewielkiej średnicy około 40-50 mikrometrów. Pęcherzyki te przywierają do cząstek stałych w toni i wypływają wraz z nimi na powierzchnię cieczy. Tworzą kożuch, który zbierany jest z powierzchni cieczy w oddzielnym procesie technologicznym.

Proces DAF jest niezwykle skuteczną metodą oczyszczania ścieków przemysłowych ze znajdujących się w nich zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. Skuteczność takiej instalacji pozwala zredukować wartości zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych nawet o 95% w przypadku zawiesiny ogólnej i 50-65% w przypadku ChZT i BZT5*.

Pęcherzyki powietrza we flotatorach firmy Watersystem generowane są przez pompy firmy Nikuni produkcji japońkiej. Pompy saturacyjne KTM („Karyu Turbo Mixer”) odpowiadają jednocześnie za trzy procesy: zasysania powietrza atmosferycznego, mieszanie go z cieczą recyrkulowaną oraz wytwarzanie mieszanki ciecz-powietrze o odpowiednim, wymaganym ciśnieniu. Dzięki temu, jednostka flotacyjna może zostać pozbawiona takich urządzeń jak sprężarka, inżektor, zbiornik magazynujący nasyconą powietrzem ciecz i wiele innych urządzeń peryferyjnych. Wielkość uzyskiwanych tą metodą pęcherzyków powietrza dochodzi nawet do kilku mikrometrów, co czyni ją bezkonkurencyjną na rynku urządzeń do napowietrzania. Zastosowanie pęcherzyków gazu o tak małym rozmiarze, wpływa znacząco na skuteczność usuwania zanieczyszczeń i efektywność procesu.

Flotatory wykonywane są ze stali nierdzewnej AISI304 lub kwasoodpornej AISI316, przez co odznaczają się bardzo wysoką odpornością chemiczną. Prostota ich budowy (prostopadłościan), a także zastosowanie pompy KTM Nikuni minimalizuje ryzyko występowanie awarii i znacząco obniża koszty eksploatacyjne. Urządzenia są w stanie pracować w trybie automatycznym, całkowicie bezobsługowym.

Firma Watersystem oferuje jednostki o wydajności od 1m3/h do nawet 200m3/h przepływu ścieków, a także urządzenia do flokulacji zanieczyszczeń (tzw. flokulatory) oraz systemy dozowania reagentów wspomagających proces flotacji.

Flotacja ciśnieniowa oferowana przez firmę Watersystem może być zastosowana do oczyszczania ścieków z przemysłu

  • spożywczego (zakłady mięsne, rybne, mleczarskie, owocowo-warzywne),
  • włókienniczego i tekstylnego (zakłady wykończalnicze, pralnie, farbiarnie)
  •  chemicznego oraz wielu innych.