Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Filtry węglowe

Filtracja na węglu aktywnym jest stosowana do poprawy jakości wody do picia, głównie jej smaku, zapachu i barwy. Węgiel aktywny zatrzymuje znajdujące się w wodzie koloidy, chlor i jego pochodne, substancje organiczne, fenole oraz inne związki wpływające na smak, zapach i barwę wody. Filtry węglowe mogą uzdatniać wodę dla obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych, obiektów usługowych, jako układ zabezpieczający instalacje membranowe przed utleniaczami.

Węgiel aktywny może sorbować szereg substancji np.:

  • związki organiczne
  • chlorowcopochodne,
  • oleje mineralne,
  • węglowodory aromatyczne,
  • barwniki,
  • metale ciężkie
  • związki nadające wodzie nieprzyjemny zapach,

 

W trakcie eksploatacji powierzchnia węgla zostaje zablokowana zaadsorbowanymi związkami i wówczas należy przeprowadzić proces regeneracji. Regeneracja złoża polega na jego przepłukaniu w przeciwprądzie. Woda w trakcie płukania przepływa poprzez złoże w kierunku od dołu do góry i wypływa z filtra przez dystrybutor górny, poprzez specjalnie w tym celu zainstalowany wylot. Wraz z przepływem wody płuczącej przez złoże wypłukiwane są substancje zawieszone, pył węglowy, część związków związanych siłami fizycznymi oraz uwięzione w złożu powietrze.

Watersystem Sp. z o.o. oferuje różne filtry węglowe: filtry ciśnieniowe z automatyczną głowicą sterującą jak i z pneumatycznymi lub elektrycznymi zaworami sterującymi, wypełnione węglem aktywnym, lub filtry z węglowymi wkładami wymiennymi.

Dobór odpowiednich urządzeń uzależniony jest od jakości wody, oraz wymagań klientów.