Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Dezynfekcja promieniami UV

Główną zaletą promieniowania ultrafioletowego jest jego właściwość dezynfekcyjna, czyli zdolność do usuwania szkodliwych mikroorganizmów tj. bakterii, wirusów, grzybów itp. Promieniowanie UV o długości fali od 254 do 265 nm wpływa bezpośrednio na komórki organizmów powodując reakcje chemiczną w ich DNA, której efektem jest uszkodzenie ich materiału genetycznego. Kolejną zaletą tego procesu jest brak zmiany składu chemicznego substancji, która została poddana promieniowaniu.
Dezynfekcja wody pitnej za pomocą ultrafioletu różni się znacznie od pozostałych metod. Podstawową zaleta tej metody jest dezynfekcja mikroorganizmów bez formowania szkodliwych produktów podyzenfekcyjnych. Zalecana obecnie dawka promieniowania UV to 400J/m2. W większości przypadków jest to dawka wystarczająca. Nasze urządzenia mają podaną wydajność przy tej właśnie dawce. Podawanie wydajności urządzeń tego typu bez odniesienia do dawki promieniowania nie daje prawdziwej informacji o jego wydajności. Na przykład wydajność 1 m3/h przy dawce 400J/m2 rośnie do 2,5m3/godz. przy dawce 160J/m2. Przyjęcie dawki 400J/m2 powinno zapewnić minimalną redukcję następujących związków:

  • Giardia - min.99,9%
  • Wirusów- min.99,99%
  • Cryptosporidium- min.99,9%
  • Legionella- min.99,9%

Prawdopodobieństwo likwidacji 100% bakterii wynosi przy dawce 400 J/m2:

  • Escherichia coli - 99,9999%
  • Legionella - 99,999999%