Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Bioreaktory membranowe (MBR)

Oferowane systemy MBR znalazły zastosowanie w uzdatnianiu ścieków. Za pomocą tej technologii  dostarczamy oczyszczone ścieki, które spełniają najwyższe standardy umożliwiające na ich ponowne wykorzystanie np do spłukiwania toalet, jako elementy systemów odzysku wody szarej lub odprowadzenie do kanalizacji.

Watersystem dysponuje zespołem urządzeń pozwalających na biologiczne oczyszczanie ścieków metodą biologiczną z wykorzystaniem reaktora membranowego (MBR). Dopływające do urządzenia ścieki są napowietrzana sprężonym powietrzem w pierwszym zbiorniku. Substancje organiczne zawarte w ściekach oraz doprowadzony tlen powodują rozwój specyficznej biocenozy osadu czynnego przetwarzającej zanieczyszczenia na proste związki chemiczne

Napowietrzone ścieki wraz z osadem czynnym przepływają następnie do drugiej komory wyposażone w pakiet ultrafiltracyjnych membran płaskich które oddzielają zawiesinę od oczyszczonej wody. Zainstalowana pompa tworzy podciśnienie po wewnętrznej stronie membran wymuszając przepływ wody. Zawiesina po zewnętrznej stronie membran ulega zagęszczeniu i pompą jest recyrkulowany do pierwszej komory urządzenia. Aby wyeliminować blokowanie się powierzchni membran zawiesiną prowadzące do spadku wydajności procesu membrany okresowo płukane są oczyszczoną wodą doprowadzoną pod ciśnieniem na wewnętrzną stronę membran. Ponieważ kosztem zanieczyszczeń następuje przyrost biomasy część jej jako osad nadmierny kierowana jest do fermentacji beztlenowej lub do odwodnienia.

Urządzenia cechuje duża skuteczność oczyszczania ścieków ze związków organicznych mierzonych wskaźnikami tlenowymi, usuwanie związków azotu, fosforu, zawiesiny oraz eliminacja z wody zanieczyszczających ją mikroorganizmów: bakterii i wirusów.

Oferowane systemy MBR znalazły zastosowanie w zagospodarowaniu ścieków. Za pomocą oferowanych urządzeń dostarczamy oczyszczone ścieki, które spełniają najwyższe standardy jakościowe umożliwiające na ich ponowne wykorzystanie np do spłukiwania toalet, jako elementy systemów odzysku wody szarej.