Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Stacja uzdatniania wody powierzchniowej w Goświnowicach

Opis:

Stacja uzdatniania wody powierzchniowej na cele chłodnicze i kotłowe.

Klient:
Goświnowice
Zakres prac:
Procesy podczas uzdatniania na cele chłodnicze:
 • Utlenianie
 • Filtracja na złożu węglowym
 • Magazynowanie
 • Pompowanie 2. stopnia
 • Kondycjonowanie wody
Procesy podczas uzdatniania na cele kotłowe:
 • Napowietrzanie
 • Odżelazianie / odmanganianie
 • Zmiękczanie
 • Demineralizacja
 • Magazynowanie wody
 • Pompowanie 2. stopnia