Realizacje

Stacja uzdatniania wody, lokalizacja Gdynia

Odżelazianie, odmanganianie, zmiękczanie, automatyczna kontrola twardości, dezynfekcja UV.

Zobacz więcej

Stacja uzdatniania wody

Odżelazianie, odmanganianie, redukcja azotanów.

Zobacz więcej