Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Zmiękczacze STR Performa

Zmiękczacze STR Performa
Opis:

Zmiękczacze serii STR wykorzystywane są do zmiękczania wody pitnej lub użytkowej pozbawionej uprzednio żelaza i manganu. Zmiękczacze mogą produkować wodę miękką między innymi dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych, obiektów usługowych, jako układ do całkowitego lub częściowego zmiękczania wody.

Dostępne wersje sterowania:

 • ze sterownikiem czasowym typ 740 wyzwalającym proces regeneracji po upływie zadanego czasu,
 • z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 760 uruchamiającym proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości,
 • ze sterownikiem czasowym typ 742 wyzwalającym proces regeneracji po upływie zadanego czasu; regulowany czas płukania wstecznego.
 • ze sterownikiem objętościowym 762 który uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości; regulowany czas płukania wstecznego.
 • ze sterownikiem 764 L – dla systemów wielozbiornikowych

W skład urządzenia standardowo wchodzą następujące elementy:

 • zbiornik ciśnieniowy z kompozytu epoksydowo – szklanego,
 • zbiornik solanki,
 • wielocyklowy zawór sterujący,
 • kationit silnie kwaśny w formie sodowej,
 • zasilacz 12 V DC.

Wyposażenie dodatkowe :

 • zestaw węży przyłączeniowych
 • tester twardości ogólnej
 • generator chloru /czujnik stężenia solanki
 • filtr mechaniczny
 • zawór mieszający