Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Zmiękczacze STR 950

Zmiękczacze STR 950
Opis:

Zmiękczacze serii STR 950 wykorzystywane są do zmiękczania wody pitnej lub użytkowej
pozbawionej uprzednio żelaza i manganu. Zmiękczacze mogą uzdatniać wodę między innymi
dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych,
obiektów usługowych, jako układ do częściowego zmiękczania wody.

Dostępne wersje:

  •  z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 950;

uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody.


W skład urządzenia standardowo wchodzą następujące elementy:

  • Zbiornik ciśnieniowy z kompozytu epoksydowo - szklanego
  • Zbiornik solanki
  • Wielocyklowy zawór sterujący 950
  • Kationit silnie kwaśny w formie sodowej
  • Zasilacz 12 V DC

Wyposażenie dodatkowe:

  • tester twardości ogólnej
  • filtr mechaniczny
  • armatura mieszająca