Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Zmiękczacze STR

Zmiękczacze STR
Opis:

Zmiękczacze serii STR wykorzystywane są do zmiękczania wody pitnej lub użytkowej pozbawionej uprzednio żelaza i manganu. Zmiękczacze mogą produkować wodę miękką między innymi dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych, domowych, obiektów usługowych, jako układ do całkowitego lub częściowego zmiękczania wody.

Dostępne wersje sterowania:

 • ze sterownikiem czasowym typ 740 wyzwalającym proces regeneracji po upływie zadanego czasu
 • z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 760 uruchamiającym proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości
 • ze sterownikiem czasowym typ 742 wyzwalającym proces regeneracji po upływie zadanego czasu; regulowany czas płukania wstecznego
 • ze sterownikiem objętościowym 762 który uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości; regulowany czas płukania wstecznego
 • ze sterownikiem objętościowym 764, który uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości, regulowany czas płukania wstecznego, sterownik umożliwia podłączenie równolegle kolejnych kolumn , blokada jednoczesnej regeneracji dwóch kolumn

W skład urządzenia standardowo wchodzą następujące elementy:

 • zbiornik ciśnieniowy z kompozytu epoksydowo – szklanego
 • zbiornik solanki
 • wielocyklowy zawór sterujący z tworzywa sztucznego
 • kationit silnie kwaśny w formie sodowej
 • zasilacz 12 V DC.

Wyposażenie dodatkowe:

 • zestaw węży przyłączeniowych
 • tester twardości ogólnej
 • generator chloru/czujnik stężenia solanki
 • filtr mechaniczny
 • zawór mieszający