Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Zmiękczacze Euro Logix

Zmiękczacze Euro Logix
Opis:

Zmiękczacze kompaktowe serii EURO wykorzystywane są do zmiękczania wody pitnej lub użytkowej pozbawionej uprzednio żelaza i manganu. Zmiękczacz, jako kompletne urządzenie zamontowane jest w pojemniku z tworzywa sztucznego, dzięki czemu oszczędzamy na powierzchni koniecznej do montażu. Zmiękczacze mogą uzdatniać wodę dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych, obiektów usługowych, jako
układ do całkowitego lub częściowego zmiękczania wody.

Dostępne wersje sterowania:

 • z mikroprocesorowym sterownikiem czasowym typ 740 wyzwalającym                                                                 proces regeneracji po upływie zadanego czasu
 • z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 760 uruchamiającym proces                                               regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości

Budowa:

 • Zbiornik ciśnieniowy z kompozytu epoksydowo – szklanego
 • Kompaktowa obudowa z PE pełniąca jednocześnie funkcję zbiornika zasobowego solanki,
 • Wielocyklowy zawór sterujący z tworzywa sztucznego
 • Kationit silnie kwaśny w formie sodowej
 • Zasilacz 12 V DC

Wyposażenie dodatkowe:

 • Zestaw węży przyłączeniowych
 • Przyłącza z regulatorem twardości
 • Czujnik stężenia solanki /generator chloru umożliwiający dezynfekcję złoża
 • Tester twardości całkowitej
 • Filtr mechaniczny