Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Kontrolery serii 200

Kontrolery serii 200
Opis:

Kontrolery serii 200 są zaawansowanymi kontrolerami przeznaczonymi do prostszych zastosowań typu high-end. Jednostki wyposażone są w niezależne proporcjonalne wyjście sterujące, port szeregowy RS 485 z protokołem MODBUS, kontrolę jakości sondy oraz wiele wyjść. Użytkownik ma pełny i łatwy dostęp do programowania.

Urządzenie jednokanałowe ( pojedynczy parametr).