Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Filtry CRB Performa

Filtry CRB Performa
Opis:

Filtracja na węglu aktywnym jest stosowana do poprawy jakości wody do picia, głównie jej smaku, zapachu i barwy. Węgiel aktywny zatrzymuje, poprzez proces adsorpcji, znajdujące się w wodzie koloidy, chlor i jego pochodne, substancje organiczne, fenole oraz inne związki wpływające na smak, zapach i barwę wody. Filtry węglowe mogą uzdatniać wodę dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych, obiektów usługowych, jako układ zabezpieczający instalacje membranowe przed utleniaczami i innych zastosowań.

Dostępne wersje sterowania:

  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 740; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu
  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 742; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu; regulowany czas płukania wstecznego i formującego

W skład urządzenia standardowo wchodzą następujące elementy:

  • zbiornik ciśnieniowy z kompozytu epoksydowo – szklanego
  • wielofunkcyjna automatyczna głowica sterująca z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
  • wypełnienie (węgiel aktywny oraz podsypka żwirowa)
  • wąż do odprowadzenia popłuczyn
  • zasilacz 12 V DC