Instalacje domowe Fontanny multimedialne

GRD Performa

GRD Performa
Opis:

Odżelazianie i odmanganianie stosowane jest do poprawy, jakości wody przeznaczonej na różne cele. Jony żelaza i manganu mają wpływ nie tylko na powstawanie brunatnych plam i osadów ale także powodują nadmierny rozwój bakterii żelazowych i manganowych osadzających się na wewnętrznych ściankach przewodów wodociągowych i skracających ich żywotność. Systemy filtracyjne eliminują z wody rożne formy rozpuszczonego, wytrąconego i bakteryjnie związanego żelaza i manganu. Filtry odżelaziająco - odmanganiające mogą uzdatniać wodę dla kotłowni wodnych, obiegów chłodniczych, instalacji przemysłowych i domowych,

Dostępne wersje

  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 740; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu
  • z elektronicznym sterownikiem czasowym 742; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu; regulowany czas płukania wstecznego i formującego.
  • ze zbiornikiem ciśnieniowym wyposażonym w zintegrowany system dystrybucyjny Vortech

Budowa
W skład urządzenia standardowo wchodzą następujące elementy:

  • Wielocyklowy zawór sterujący Performa
  • Zbiornik ciśnieniowy ze złożem katalitycznym
  • Złoże katalityczne regenerowane KMnO4
  • Zbiornik środka do regeneracji
  • Zasilacz 12 V DC