Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Generator Lotus Mini

Generator Lotus Mini
Opis:

LOTUS MINI jest wszechstronnym rozwiązaniem na wszystkie potrzeby dezynfekcji wody. System LOTUS MINI produkuje, dozuje i kontroluje dawkę dwutlenku chloru .
Dwutlenek chloru wytwarza się z rozcieńczonych chemikaliów bazowych: proces kwasu chloryn kwas solny (HCl) i 9% chlorynu sodu (NaCIO 2 7,5%). Dwutlenek chloru wytwarzany jest przez LOTUS MINI w sposób  proporcjonalny do przepływu wody obiegowej lub w oparciu o punkt zerowy - następnie dozowany jest do przepływu wody. Nie ma miejsca na gromadzenie dwutlenku chloru.

LOTUS MINI jest przeznaczony do produkcji dwutlenku chloru w komorze reakcyjnej. Zawory wielofunkcyjne w punktach wtrysku zapewniają bezpieczeństwo komory reakcyjnej. Podstawowe chemikalia są przechowywane w zbiornikach i wprowadzane do komory reakcyjnej przez lance ssące. Zintegrowane wyłączniki poziomu automatycznie zatrzymują pompy, gdy zbiorniki są puste