Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Lotus Mini z sondą pomiarową

Lotus Mini z sondą pomiarową
Opis:

LOTUS MINI jest wszechstronnym rozwiązaniem na wszystkie potrzeby dezynfekcji wody. LOTUS MINI z systemem pomiaru sondy produkuje, dozuje i kontroluje dwutlenek chloru do dezynfekcji wody. Wyposażony jest w sondę ClO 2 (SCL2 lub SCL17) lub sondę mV (ERH), uchwyt sondy i filtr.
Dwutlenek chloru wytwarza się z rozcieńczonych chemikaliów bazowych: proces kwasu chloryn kwas solny (HCl) i 9% chlorynu sodu (NaCIO 2 7,5%).
Dwutlenek chloru wytwarzany przez LOTUS MINI w sposób proporcjonalny do przepływu wody obiegowej lub w oparciu o punkt zerowy - następnie dozowany jest do przepływu wody. 

Zawory wielofunkcyjne w punktach wtrysku zapewniają bezpieczeństwo komory reakcyjnej. Podstawowe chemikalia są przechowywane w zbiornikach i wprowadzane do komory reakcyjnej przez lance ssące. Zintegrowane wyłączniki poziomu automatycznie zatrzymują pompy, gdy zbiorniki są puste.