Generator Lotus Air

Generator Lotus Air
Opis:

System LOTUS AIR produkuje, dozuje i kontroluje dwutlenek chloru do dezynfekcji wody. Jest to generator ciśnieniowy dwutlenku chloru, który jest przydatny w zastosowaniach, w których wymagana jest wielopunktowa iniekcja. Dwutlenek chloru wytwarzany jest z rozcieńczonych chemikaliów bazowych: proces kwasu chloryn kwas solny (HCl) i 9% chlorynu sodu (NaCIO 2 7,5%). Dwutlenek chloru wytwarzany przez LOTUS AIR jest dostarczany do zbiornika, a następnie dozowany proporcjonalnie do wniosku.
Dawkowanie jest wielopunktowe i proporcjonalne do objętościowego natężenia przepływu. Ditlenek chloru wytwarzany jest w procesie BATCH . Proces reakcji zachodzi pod ciśnieniem ATMOSFERYCZNYM . Aktywny filtr węglowy zapobiega potencjalnym wydechem.

Powłoka LOTUS AIR jest zaprojektowana tak, że reakcja w celu wytworzenia dwutlenku chloru odbywa się w komorze reakcyjnej . Zawór wielofunkcyjny gwarantuje bezpieczeństwo procesu.