Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Lotus Air z sondą

Lotus Air z sondą
Opis:

LOTUS AIR z systemem pomiaru sondy produkuje, dozuje i kontroluje dwutlenek chloru do dezynfekcji wody. To jest generator ciśnienia mniej dwutlenku chloru przydatne do tych zastosowań, w których wymagana jest wtrysk wielopunktowy oraz jest wyposażone w CIO 2 sondy ( ECL2 lub ECL17 ) lub sondą mV ( ERH ) uchwycie sondy i filtr.Dwutlenek chloru wytwarzany jest z rozcieńczonych chemikaliów bazowych: proces kwasu chloryn kwas solny (HCl) i 9% chlorynu sodu (NaCIO 2 7,5%). Dwutlenek chloru wytwarzany przez LOTUS AIR dostarczany jest do zbiornika, a następnie dozowany proporcjonalnie do wniosku. Dawkowanie jest wielopunktowe i proporcjonalne do objętościowego natężenia przepływu. Dwutlenek chloru wytwarzany jest w procesie BATCH . Proces reakcji zachodzi pod ciśnieniem ATMOSFERYCZNYM . 

LOTUS AIR z sondą mierzy się tak, że reakcja w celu wytworzenia dwutlenku chloru odbywa się w komorze reakcyjnej . Zawór wielofunkcyjny gwarantuje bezpieczeństwo procesu.