Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Intensywne wykorzystywanie środowiska naturalnego związanego z rozwojem gospodarczym wymusił zaostrzenie wymagań kontroli zanieczyszczeń wprowadzanych do otoczenia. Ścieki, odprowadzane bezpośrednio do środowiska jak i do systemów kanalizacji komunalnej muszą spełniać określone w prawie parametry jakościowe.
Po otrzymaniu wymagań klientów opracowujemy koncepcję przygotowania (oczyszczania) ścieków przemysłowych dla umożliwienia bezpiecznego ich odprowadzenia. Proponujemy prowadzenie procesów :

  • koagulacji
  • sorpcji
  • neutralizacji
  • flokulacji
  • korekty ph
  • procesów membranowych 
  • flotacji