Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Przemysł papierniczy i celulozowy

Ścieki z przemysłu papierniczego charakteryzuje wysoka zawartość substancji stałych (włókien).

Usuwane są one ze ścieków za pomocą mechaniczno-chemicznych procesów: filtracji oraz flotacji. Istnieje możliwość zawracania cennych półproduktów do procesu technologicznego.

W przypadku odprowadzania ścieków do środowiska stosowane są metody biologicznego oczyszczania oparte o technologie MBBR lub MBR.

Technologie membranowe MBR pozwalają na zawracanie wody do obiegów technologicznych czy chłodniczych przez co możliwe jest znaczne obniżenie kosztów związanych z poborem wody przez zakład.