Przemysł metalowy

Ścieki z przemysłu metalowego, lakierni czy galwanizerni charakteryzują się podwyższonymi stężeniami szczególnie niebezpiecznych substancji tj. metali ciężkich, emulsji (z obróbki skrawaniem) czy fosforu (kąpiele fosforanowe z procesów odtłuszczania), a także często wysokimi i niskimi wartościami pH przez co wymagana jest neutralizacja ścieków przed zrzutem do kanalizacji.

 

W przypadku galwanizerni stosowany jest rozdział strumieni ścieków, ułatwiający ich późniejsze efektywne oczyszczanie. Ścieki dzieli się na: kwaśne, alkaliczne, chromowe oraz cyjankowe.

Stosowane są odpowiednie metody neutralizacji, chemicznego strącania, a także filtracji (ultrafiltracji) pozwalające na zmniejszenie stężeń jonów metali ciężkich do poziomów dopuszczalnych.

Powstające osady w procesach chemicznego strącania są odwadniane na workach filtracyjnych (w małych instalacjach) lub na prasach filtracyjnych w celu zmniejszenia ich objętości do zagospodarowania.