Instalacje domowe Fontanny multimedialne

Neutralizatory

Neutralizatory

Zakłady produkcyjne zużywają duże ilości kwasów i alkaliów do przeprowadzania odpowiednich procesów chemicznych, zależnych od ukierunkowania produkcji danego zakładu. Przedostawanie się kwasów i zasad do ścieków przemysłowych najczęściej skutkuje brakiem możliwości odprowadzania ich do kanalizacji. Proces neutralizacji składa się z kilku etapów:

Neutralizacji ścieków powstających w zakładzie przemysłowym – jest to proces, w którym w zależności od pH ścieków używa się odpowiedniego czynnika neutralizującego. Odczyn alkaliczny powoduje użycie reagenta w postaci kwasu, natomiast odczyn kwaśny – reagenta alkalicznego. Podczas produkcji zakładu, w której powstają ścieki o odczynie zarówno kwaśnym jak i alkalicznym, neutralizacja może polegać na wymieszaniu ścieków w odpowiednich proporcjach;Wytrącaniu i wydzielaniu metali ze ścieków – proces, w którym metale wytrącają się w postaci trudno rozpuszczalnych wodorotlenków. Niezwykle ważny jest tu odczyn pH, który jest stale kontrolowany;Redukcji wybranych anionów ze ścieków – np. siarczanów, fluorków, fosforanów w procesach strąceniowych.

 

Zależnie od procesu przeprowadzanego w zakładzie produkcyjnym (płukanie, odtłuszczanie, trawienie, aktywacja itp.) możemy mieć do czynienia ze ściekami charakteryzującymi się różnym stężeniem zanieczyszczeń:

  • Ścieki stężone (zużyte kąpiele, zrzuty awaryjne);
  • Ścieki o podwyższonym stężeniu;
  • Ścieki rozcieńczone.