Hodowla zwierząt

Ścieki z hodowli, uboju oraz przetwórstwa mięsnego i rybnego charakteryzuje wysoka zawartość części stałych, tłuszczy, a także związków koloidalnych.

W pierwszym etapie do podczyszczania ścieków stosowane są urządzenia do mechanicznej separacji części stałych (kraty, sita oraz filtry taśmowe) pozwalające na wstępną redukcję wskaźników zanieczyszczeń.

Kolejny etap oczyszczania to flotacja DAF (wraz z koagulacją), która pozwala skutecznie podczyścić ścieki nie tylko ze związków nierozpuszczonych, ale także ze związków koloidalnych.

Metoda flotacji drobno pęcherzykowej w przemyśle mięsnym jest bardzo efektywna i pozwala zmniejszyć stężenia wskaźników ChZT oraz tłuszczy o ponad 90% w stosunku do ścieków surowych.

W przypadku zrzutu ścieków do kanalizacji zazwyczaj oczyszczanie mechaniczne i chemiczne jest wystarczające by osiągnąć wymagane przez właściciela kanalizacji parametry ścieków.

Dla ścieków zrzucanych do środowiska wymagany jest dodatkowo stopień oczyszczania biologicznego (tlenowego lub beztlenowego z możliwym odzyskiem biogazu), który pozwala na zredukowanie stężeń związków organicznych oraz azotu i fosforu do warunków wymaganych przez odpowiednie przepisy