Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Watersystem z siedzibą w Warszawie.

Korzystając ze serwisu internetowego www.watersystem.pl akceptujesz poniższe zasady Polityki Prywatności:
Watersystem Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystająca w jakikolwiek sposób z usług watersystem Sp. zo.o. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów Watersystem Sp. z o.o. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać www.watersystem.pl i nie prenumerować naszych elektronicznych biuletynów, newsletterów.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu www.watersystem.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu prześlij e-mail pod adres: t.sobolewski|watersystem.pll| |t.sobolewski|watersystem.pll lub list polecony na adres: Watersystem Sp. zo.o., ul.Trakt Brzeski 167, 05-077 Wesoła.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary www.watersystem.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku