Dropson

Dropson
Opis:

Nowa Generacja Systemów Przeciw Osadom Wapnia

Elektromagnetyczne systemy uzdatniania wody Dropson są prawdziwą alternatywą dla tradycyjnych zmiękczaczy do wody. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii, urządzenia Dropson znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Urządzenia znane są ze swojej innowacyjnej technologii oraz wysokiej skuteczności. Dobór urządzeń wykonywany jest na podstawie specjalnie zaprojektowanego oprogramowania , zapewniającego optymalny dobór do zastosowania oraz wymagań klientów
System Dropson zapobiega powstawaniu osadów wpania. Nie wymaga konserwacji, nie wytwarza zanieczyszczeń i może być stosowany w kontakcie z wodą przeznaczoną do picie przez ludzi i zwierzęta oraz w celu nawadniania .

Jak działa system Dropson?

Przede wszystkim przepływ laminarny instalacji przekształca się w przepływ turbulentny, w wyniku działania efektu wirowego systemu Dropson .W tym samym czasie elektroniczny moduł kontroluje generatory wielostrefowego pola magnetycznego . Te określonej częstotliwości oddziaływania magnetyczne działają bezpośrednio na prąd wody w przepływie turbulentnym .
Związek energii kinetycznej wiru pod wpływem oddziaływania magnetycznego powoduje krystalizacje jonów wapnia i jonów węglanowych w zawiesinie wody zanim jeszcze dostaną się one do instalacji.

Uzdatnianie wody za pośrednictwem systemu Dropson wywołuje następujące efekty:
Efekt prewencyjny. Mikrokrysztaly wapnia posiadają jednorodną formę i strukturę, która sprawia, że ​​nie powodują zanieczyszczenia instalacji. Nie posiadają zdolności osadzania na powierzchni, ponieważ są już skrystalizowane. Przepływają przez instalacje i urządzenia domowego użytku nie tworząc osadu. Woda poddana procesowi odkamieniania za pomocą systemu Dropson ma właściwości podobne do tych, jakimi charakteryzuje się woda deszczowa, usuwa wapń istniejący w urządzeniach, powoli rozpuszczając go w procesie naturalnej erozji w wodzie. Instalując system Dropson przy głównym wejściu wody powoduje on automatyczne i ciągłe oczyszczanie wszystkich rur i urządzeń.

1. WLOT WODY
W wodzie zawieszone są jony wapnia
(CA) i węglanowe (CO3) odpowiedzialne
za powstawanie osadów wapnia.

2. EFEKT WIRU
Przepływ laminarny w instalacji
zmienia się na turbulentny
pod wpływem działania
systemu wirowego.

3. MODUŁ ELEKTRONICZNY
Generatory pola magnetycznego
sterowane wielostrefowo.

4. GENERATOR POLA MAGNETYCZNEGO
Impulsy elektromagnetyczne generowane są z określoną
prędkością i działają bezpośrednio w turbulentnym przepływie wody.

5. MIKROKRYSZTAŁY
Tworzące się mikrokryształy mają
strukturę uniemożliwiającą powstawanie osadów wapnia
Są one krystalizowane
więc nie mogą się osadzać. Przepływają
przez instalację i są z niej uwalniane
przez elementy różne urządzenia ( krany, zmywarki, itp.)

6. KRYSTALIZACJA
Połączenie wpływów
magnetycznych i energii
kinetycznej wiru powoduje
krystalizację zawieszonych w wodzie
jonów wapnia .

Więcej na stronie producenta www.dropson.com