Ustawienie ciśnienia powietrza w zbiorniku przeponowym

Przed ustawieniem zadanego ciśnienia załączania i wyłączania zestawu hydroforowego, należy wykonać następujące czynności:

 1. Odłączyć zestaw od zasilania elektrycznego,
 2. Zamknąć zawór odcinający na wejściu zestawu (dla zestawów pracujących z ciśnieniem na ssaniu),
 3. Otworzyć punkt czerpalny wody po stronie tłocznej zestawu,
 4. Spuścić pozostałą wodę z zestawy pompowego przez odkręcenie przewodu ciśnieniowego od zbiornika przeponowego,
 5. Odkręcić osłonę na zbiorniku przeponowym lub kapturek zaworu wentylowego, skontrolować wstępne ciśnienie powietrza w zbiorniku za pomocą ciśnieniomierza do kół samochodowych,
  UWAGA!
  Manometr zainstalowany na zestawie pompowym pokazuje ciśnienie wody w instalacji hydraulicznej , nie służy on do pomiaru ciśnienia powietrza w zbiorniku.
  Ciśnienie powietrza należy mierzyć manometrem służącym do pomiaru ciśnienia w kołach samochodowych.
 6. Po wykonanym pomiarze ciśnienia należy je obniżyć lub podwyższyć za pomocą pompki samochodowej lub kompresora według ustalonych przez producenta wartości.
 7. zbiornik 24L -1,5 bar,
  • zbiornik 50L -1,5 bar,
  • zbiornik 80L -1,5 bar,
  • zbiornik 100L-1,5 Bar,-
  • zbiornik 150L-2,5 Bar,
  • zbiornik 200L-2,5 Bar,
  • zbiornik 300L-2,5 Bar,
 8. Po zakończeniu operacji, ponownie skontrolować ciśnienie , przykręcić osłonę lub kapturek zaworu wentylowego i przewód ciśnieniowy.