Czy potrzebuje uzdatniać wodę?

Zakłady wodociągowe obecnie wytwarzają wodę o dobrej jakości, lecz często jednak nie jest to takie oczywiste. Spowodowane jest to na ogół ze stanem technicznym urządzeń w miejskich czy gminnych stacjach uzdatniania wody oraz stanem technicznym infrastruktury , tzn rur wodociągowych oraz instalacji wewnętrznych w budynkach. Przy nieodpowiedniej konserwacji urządzeń oraz złym stanie technicznym instalacji wodnych, odbiorca może otrzymać wodę o wątpliwej jakości. Z tej przyczyny warto zainwestować w centralny system oczyszczania wody, lub przynajmniej filtr mechaniczny