Blog

Jak zapewnić optymalne płukanie odżelaziacza?

Złoża odżelaźniające stosowane w stacjach uzdatniania wody są dosyć ciężkie , z tej przyczyny wymagają odpowiedniej intensywności płukania. Mając na uwadze fakt, iż

Zobacz więcej

Jakość wody

Nieuzdatniona woda może powodować nie tylko nieprzyjemne doznania estetyczne ( w np. w przypadku kąpieli) , ale też i konkretne straty finansowe np. konieczność

Zobacz więcej

Do czego służy aspirator i jak powinien być zainstalowany?

Napowietrzacz jest urządzeniem służącym do wprowadzania powietrza do przewodu wodociągowego, w którym płynie woda zawierająca metale jak żelazo i mangan. Tlen zawarty

Zobacz więcej

Przyczyny częstego załączania się hydroforu?

Jeżeli po zakręceniu zaworu za pompą (na przewodzie tłocznym) hydrofor nadal będzie się włączać bez widocznego powodu, przyczyn należy szukać po stronie ssawnej pompy lub

Zobacz więcej

Ustawienie ciśnienia powietrza w zbiorniku przeponowym

Przed ustawieniem zadanego ciśnienia załączania i wyłączania zestawu hydroforowego, należy wykonać następujące czynności:

  1. Odłączyć zestaw od zasilania elektrycznego,
  2. Zamknąć zawór
Zobacz więcej

Czy potrzebuje uzdatniać wodę?

Zakłady wodociągowe obecnie wytwarzają wodę o dobrej jakości, lecz często jednak nie jest to takie oczywiste. Spowodowane jest to na ogół ze stanem technicznym

Zobacz więcej

Jaką zastosować domową stację uzdatniania wody?

Pierwszym krokiem przy wyborze odpowiedniego systemu uzdatniania wody jest wykonanie jej analizy fizykochemicznej . Znając parametry jakim powinna odpowiadać woda zgodnie z wymaganiami

Zobacz więcej