Skąd kolorowa woda w kranie?

Pojawienie się rdzawej wody w kranie to bardzo często wynik zanieczyszczenia instalacji przesyłowej wody uzdatnionej . Zachodzi wówczas konieczność jej czyszczenia lub wymiany. Woda o podwyższonej barwie to również efekt zanieczyszczenia wtórnego z uwagi na przejście przez wymienniki ciepłej wody. Tam następuje wymiana energii cieplnej pomiędzy gorącą wodą eksploatacyjną, krążącą w zamkniętym systemie ciepłowniczym, a wspomnianą zimną wodą użytkową, pochodzącą z wodociągów. Stamtąd dopiero trafia do instalacji wewnętrznych budynku, którymi rozprowadzana jest do mieszkań i pomieszczeń użytkowych. O jakości dostarczanej użytkownikom wody decyduje stan zewnętrznej instalacji przesyłowej, za który odpowiadają wodociągi oraz wewnętrznej, monitorowanej przez właścicieli budynków lub administratorów.
W celu wyeliminowania problemu z jakością wody, wielu właścicieli budynków decyduje się na wymienne /czyszczenie instalacji, lub podejmuje decyzję o montażu odpowiedniej stacji uzdatniania wody w połączeniu z czyszczeniem wymienników.