Tafle i zbiorniki wodne

Realizacja licznych parków i miejsc wypoczynku sprzyja powstawaniu wielko powierzchniowych zbiorników wodnych z atrakcjami wodnymi. Miejsca te zawłaszcza w okresie letnim są miejscem relaksu i wypoczynku. Ze względu na dużą ilość wody, duże jej parowanie i nagrzewanie konieczne jest stosowanie rozbudowanych systemów. Są to stacje filtracji i uzdatniania wody wyposażone w automatyczne system kontroli jakości wody, ukłądy dozowania chemii i uzupełniania wody.