Fontanna Warsaw Spire

Opis:

Fontanna Warsaw Spire – Plac Europejski w Warszawie

W fontannie przed budynkiem Warsaw Spire w Warszawie wyróżniamy następujące układy technologiczne:

  • Centralna dysza wielostrumieniowa – korona bijąca wodą na wysokość do 3m i zasilana w wodę poprzez podwodne agregaty fontannowe.
  • System dysz strumieniowych bijących wodą na wysokość do 3m i zasilane w wodę poprzez podwodne agregaty fontannowe.
  • System dysz parabolicznych Jumping Jet bijących wodą na wysokość do 1.5m i zasięgu do 2m.
  • System dysz parabolicznych Jumping Jet bijących wodą na wysokość do 2.5m i zasięgu do 6m.
  • System oświetlenia LED RGB każdego strumienia wodnego.
  • Automatyczny układ uzdatniania wody wraz z dozowaniem chemii.
  • System kontroli poziomu wody i automatycznego uzupełniania.
  • Sterownik multimedialny odpowiedzialny za pokazy „woda światło”.