Fontanna w CH Poznań City Center w Poznaniu

Opis:

W fontannie w CH Poznań City Center w Poznaniu wyróżniamy następujące układy technologiczne:

  • Centralna dysza wielostrumieniowa – korona bijąca wodą na wysokość do 3m i zasilana w wodę poprzez podwodne agregaty fontannowe.
  • Okrąg 16 dysz strumieniowych bijących wodą na wysokość do 3m i zasilane w wodę poprzez podwodne agregaty fontannowe.
  • Okrąg 16 dysz parabolicznych Jumping Jet bijących wodą na wysokość do 1.5 m i zasięgu do 2 m, zasilane w wodę poprzez podwodne agregaty fontannowe.
  • Moduły napisów wodnych – FlashWall o długości 4.32 m wraz z oświetleniem LED RGB.
  • System oświetlenia LED RGB każdego strumienia wodnego.
  • Automatyczny układ uzdatniania wody wraz z dozowaniem chemii.
  • System kontroli poziomu wody i automatycznego uzupełniania.

Sterownik multimedialny odpowiedzialny za pokazy „woda światło”