Fontanna przed CH Sukcesja w Łodzi

Opis:

W fontannie przed CH Sukcesja w Łodzi wyróżniamy następujące układy technologiczne:

  • Centralna dysza strumieniowa bijąca wodą na wysokość do 3 m i zasilana w wodę poprzez podwodny agregat fontannowy.
  • Okrąg 8 dysz strumieniowych bijących wodą na wysokość do 2.5 m i zasilane w wodę poprzez podwodne agregaty fontannowe.
  • Okrąg 16 dysz strumieniowych bijących wodą na wysokość do 2 m i zasilane w wodę poprzez podwodne agregaty fontannowe.
  • Okrąg 16 dysz strumieniowych bijących wodą na wysokość do 1.5 m i zasilane w wodę poprzez podwodne agregaty fontannowe.
  • Okrąg 32 dysz strumieniowych bijących wodą na wysokość do 1 m i zasilane w wodę poprzez podwodne agregaty fontannowe.
  • System oświetlenia LED RGB każdego strumienia wodnego.
  • Automatyczny układ uzdatniania wody wraz z dozowaniem chemii.
  • System kontroli poziomu wody i automatycznego uzupełniania.

Sterownik multimedialny odpowiedzialny za pokazy „woda światło”