Odzyskiwanie wody z płukania filtrów basenowych

Odzyskiwanie wody z płukania filtrów basenowych

Filtry piaskowe są najbardziej ekonomicznym, niezawodnym i prostym w eksploatacji systemem filtracji wody basenowej obecnym na rynku.Jednak podczas ich pukania tracona jest znaczna ilość wody którą odprowadza się do kanalizacji miejskiej. Użytkownik basenu, oprócz kosztów wody i opłat za odprowadzenie ścieków, ponosi znaczne koszty na podgrzanie wody miejskiej przeznaczonej do uzupełnienia ubytków, spowodowanych płukaniem filtrów.

Dzięki nowoczesnym systemom filtracji i oferowanym przez Watersystem, woda z regeneracji filtrów piaskowych, może być powtórnie wykorzystana i zawrócona do obiegu basenowego. Ponowne jej wykorzystanie, pozwoli oszczędzić wodę i energię cieplną, a więc oszczędzić pieniądze i chronić środowisko.

Oferowane przez nas systemy filtracji wody mogą być również instalowane jako samodzielny system filtracji wody obiegowej, zastępujący dotychczas stosowane filtry ciśnieniowe,

Zapewniamy uruchomienie urządzeń wsparcie techniczne oraz serwis.