Pompy Kronos

Pompy Kronos
Opis:

W pompach perystaltycznych medium jest transportowane poprzez proces przeciskania przez elastyczny przewód. Nie potrzeba tu żadnych zaworów. Taki sposób dozowania zapewnia całkowite bezpieczeństwo dozowanej substancji. Obudowa pompy wykonana została z wstrząso i chemo-odpornego tworzywa PPE z klasą zabezpieczenia IP65. Urządzenie jest wyposażone w kilka wejść umożliwiających sterowanie dozowaniem.

Typowe zastosowania w procesach, w których wymagane jest niskie ciśnienie tłoczenia, jak w dozowaniu środków chemicznych w basenach kąpielowych, fontannach, kąpielach galwanicznych, układach otwartych.

WERSJA STANDARDOWA

Pompy KRONOS FM posiadają wiele trybów sterowania, można wyróżnić 6 trybów ich pracy:

 • Tryb manualny stałe dozowanie
 • Tryb mA dozowanie proporcjonalne
 • Tryb PPM dozowanie według stężenia
 • Tryb 1:N przyśpieszone dozowanie
 • Tryb N:1 zwolnione dozowanie
 • Tryb seryjny dozowanie ustawne
WERSJA STEROWANA KONDUKTANCJĄ

Pompy KRONOS CR działają w funkcji sterowania konduktancją. Posiadają dwa tryby pracy:

 • ryb manualny stałe dozowanie
 • ryb konduktancji dozowanie według zadanych wartości konduktancji
DOZOWANIE
 • Przy użyciu silnika krokowego
 • Wydajność do 10 l/h oraz do 3 bar
 • Przyjazne, łatwe z obsłudze oprogramowanie
 • Minimalna, ciągła dawka 2 ml/h